بررسی برچسب

یس

تفسیر آیه ۴۰ سوره یس چیست؟

در آيه 40 سوره یس خداوند به حركت خورشيد اشاره مي فرمايد:كه در مسيري معين در حركت است. تفسير این آیه چيست؟ تفسير آيه 40 سوره یس چیست؟ پاسخ: براي روشن شدن پاسخ لازم…