بررسی برچسب

گزنه

فواید و خواص گزنه چیست ؟

گزنه گیاهی است علفی و یک‌ساله یا در برخی از گونه‌ها پایا که ساقه آن چهار گوش است و به طور قائم تا ارتفاع یک متر بالا می‌رود. نام‌های دیگر آن عبارت است از: گزنه کبیر، گزنه…