بررسی برچسب

کلین پرپ

کلین پرپ

اطلاعات دارویی کلین پرپ موارد و مقدار مصرف کلین پرپ الف)آماده سازی روده قبل از معاینه دستگاه گوارش. بزرگسالان: 240 میلی لیتر از محلول خوراكی هر 10 دقیقه تا 4 لیتر یا…