بررسی برچسب

کلوپیدوگرل

اطلاعات دارویی کلوپیدوگرل

کلوپیدوگرل نام لاتین: clopidogrel نام فارسی: کلوپیدوگرل مصرف در حاملگی: B گروه درمانی – دارویی: مهارکننده تجمع پلاکتی -‌ ضد پلاکت اشکال دارویی کلوپیدوگرل: قرص…