بررسی برچسب

كلام

كلام,مباحث علم کلام,سخن,گفت,قول,گفتار,گویش

شاخه و میوه درخت نبوت کیست؟

سمعانی، قندوزی و خوارزمی از جابر روایت کرده‎اند: پیامبر خطاب به علی فرمود: یا علی من و تو از یک درختیم من اصل و ریشه آن و تو فرع آن و حسن و حسین شاخه‎های آن،هر کس به یکی…

امام باید چه اوصافی داشته باشد؟

باید امام که بطور مطلق واجب الإطاعه است معصوم باشد و چنان باشد که دواعی الهی از همه سو در همه چیز عامل حرکت او باشد. هم‎چنین امام که رهبر کل و حجّت بر کل است، باید اعلم و…

مـسائل علم کلام را از نظر اثبات , به چند دسته می توان تقسیم کرد ؟ و ترتیب این دسته…

سـه دسـتـه :۱ - مـطالبی که مستقیما بوسیله آیات کریمه قرآن ثابت می شود مانند حجیت رفتار وگـفـتـار پـیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم سنت ( البته بعد از ثبوت حقانیت…

تفاوت کلام و فلسفه چیست ؟

فلسفه از مسائل حقیقی بحث می کند و براساس مقدمات یقینی استدلال می کند اما کلام ازمسائل حـقـیـقی و اعتباری بحث می کند و بر اساس مقدمات یقینی یا غیر یقینی اماپذیرفته شده…