بررسی برچسب

کف زدن

استفتائات کف زدن

استفتائات کف زدن حکم دست زدن چیست؟ سوال 1- در مولودی هاي اهل بيت (ع) ديده مي شود که کف مي زنند. آيا دست زدن در اين مجالس جايز است؟ ج: مقام معظم رهبري (دام ظله…