بررسی برچسب

کفاره

اگر انسان با کارحرامی روزه ماه مبارک رمضان را باطل کند آیا باید حتماً کفاره جمع…

اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان با کار حرامی روزه را عمداً باطل کند باید کفاره جمع بدهد. کفاره جمع عبارت است از آزادکردن یک بنده و دو ماه پی در پی روزه گرفتن و طعام دادن…

عذرهای بی‌اساس در ماه رمضان

انسان برای زندگی خود نیاز به کار داشته ویکی از ملزومات زندگی افراد مشاغل آنها می‌باشد، با حلول ماه مبارک رمضان بعضی افراد مشاغل و کارهای خود را متضاد با روزه داری…

چند سال پیش در ماه رمضان خود را به مریضی زدم و در بیمارستان سرم به من تزریق کردند…

اگر علاوه بر سرم افطار نیز کرده اید قضا و کفاره بر شما واجب است ولی چنانچه افطار نکرده اید چون فتوای حضرت امام در مورد سرم مبنی بر احتیاط است می توان با رجوع به فتوای…

کفاره روزه سال ۹۹ و ۹۸ چقدر است؟

مبالغ زیر مبالغ کفارات اعلامی سال ۹۸ تا امروز می باشد در صورت تغییر اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است رهبر معظم انقلاب مبلغ کفاره هر روز کفاره عذر ۲۵۰۰…

در ماه مبارک رمضان بر بنده غسل جنابت واجب شده بود ولی از روی عمد غسل نکردم ولی…

اگر کسی یا شخصی جنب شد،وعمدا تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم است عمدا تیمم ننماید، روزه اش باطل است وحضرت آیه الله سیستانی در حاشیه همین مسئله می فرماید: باید…

قـرآن مـی گـویـد هر کس کار بدی انجام دهد جز به مقدار آن کیفر نخواهد دید و این با…

مـنظور از مساوات میان گناه و کیفر مساوات عددی نیست , بلکه کیفیت عمل را نیزباید در نظر گرفت خوردن یک روز روزه ماه مبارک رمضان با آن همه اهمیتی که داردمجازاتش تنها یک روز…