بررسی برچسب

کرد

ازدواج و معامله با اکراد

ازدواج و معامله با اکراد بسم الله الرحمن الرحیم بعد از انتشار این پست که (( کرد ها از جن هستند؟ )) در مورد شبهه جن بودن برادران کُرد،یکی از دوستان که ظاهرا از برادران…