بررسی برچسب

کراهت

علت کراهت خوردن گوشت هدهد

علت کراهت خوردن گوشت هدهد از چیزهای که به دلیل مسائل معنوی حلال، حرام یا مکروه شده‌اند، می‌توان به برخی حیوانات و گیاهان یا مواد معدنی اشاره کرد. بعضی از حیوانات…