بررسی برچسب

کاتولیک

کاتولیک ها چه کسانی هستند؟

کاتولیک ها چه کسانی هستند؟ واژه کاتولیک در لغت به معناى «جامع» يا «عمومى» است و در اصطلاح كاربردهاى مختلفى دارد: 1. مربوط به كليساى عام يا كل جهان مسيحيت، در مقابل…