بررسی برچسب

چشم زخم

چشم زخم در قرآن و روایات

چشم زخم در قرآن و روايات ممکن است بعضی از اموری که در اطرافمان وجود دارد، در دید اولیه، جزو خرافات به نظر بیاید؛ ولی با تحقیق و مراجعه به آموزه‌های دینی، می‌توان به…