بررسی برچسب

چشم زخم

آیا چشم زخم صحت دارد؟

مرحوم علامه طباطبایی میفرماید: چشم زدن نوعی از تأثیرات نفسانی است و دلیلی عقلی بر نفی آن نداریم، بلکه حوادثی دیده شده که با چشم زدن منطبق است و روایاتی طبق آن وارد شده، و…