بررسی برچسب

پیامبر

نبی با رسول چه تفاوتی دارد؟

فرق نبی با رسول چیست؟كدام یك دارای شریعت وكتاب آسمانی اند ؟لطفا كامل توضیح دهید. منابع پاسخ را نیز ذكر كنید؟ واژه ((رسول)) به معناي ((پيام آور)) (1) و واژه ((نبي))…