بررسی برچسب

پیامبران

اسامی پیامبران ایرانی,تاریخ پیامبران,تعداد پیامبران در قران,پیامبران اولوالعزم,پیامبران زن,تعداد پیامبران مرسل,اسامی پیامبران در قران,پیامبران الهی

آیا وجود برخی از ویژگی های غیر عادی در انبیاء و امامان آنان را از جنس انسان بودن و…

در اینکه پیامبران و امامان ( علیه السلام ) و جمیع رهبران الهی از جنس انسان بوده اند شکی نیست بدین معنی که دارای عقل و اختیار بوده و غرایزی که در وجود انسانها هست در آنان…

فرق وحی با الهام چیست ؟

الهام ، یکی از راههای وحی است . الهامی که در پرتو آن یک پیامبر ، شریعت و آیین خویش را از عالم غیب دریافت می کند ، ویژه پیامبران است ، ولی نمی توان گفت ویژه پیامبران است .…