بررسی برچسب

پیاز داغ

طرز تهیه پیاز داغ بدون روغن

طرز تهیه پیاز داغ بدون روغن طرز تهیه پیاز داغ بدون روغن در تابه پیاز را به صورت خلالی خرد کنید و در تابه‌ای که بهتر است از جنس نچسب باشد، بریزید. از آنجا که پیاز،…