بررسی برچسب

پیاده روی

پیاده روی سن و سال نمی شناسد

از آنجایی که گمان می شود تمام این مدت ۳ روز و ۲ شب را باید پیاده روی کرد، عده ای گمان می کنند خانم ها یا افراد مسن نمی توانند پیاده روی کنند، اما با نگاهی به اطراف خود…

مواد خوراکی در مسیر

درکل این سفر بخصوص پیاده روی هیچ خوراکی باخود حمل نکنید مگر خشکبار که برای تقویت و رفع خستگی و جلوگیری از ضعف از آن استفاده کنید آن هم به مقدار کافی نه بیش از…

نکات تکمیلی بهداشتی اربعین

?با توجه به کثرت جمعیت در پیاده روی اربعین، سطح بهداشت وضعیت مناسبی ندارد و سرویس های بهداشتی خیلی تمیز نمی باشند لذا توصیه می شود در کوله همراهتان یک صابون…