بررسی برچسب

ویتامین D

عوارض کمبود ویتامین D

ویتامین دآیا در آمریکای شمالی زندگی می‌کنید؟ به گفته مجله پژوهش تغذیه‌ای، در این صورت شانس نسبتا بالایی دارید که ویتامین D شما کم باشد. حدود ۴۲ درصد…