بررسی برچسب

وسواس

برای درمان وسواس چه باید کرد؟

برای درمان وسواس چه باید کرد؟ پاسخ:با سلام بر پرسشگر گرامي و آرزوي ايامي سرشار از ياد پرودگار و فارغ از وسواسي كه از طرف شيطان تلقين مي‌شود تا بندگان خدا در دين خود را…