بررسی برچسب

ورساچه

نماد ورساچه چیست؟

نماد ورساچه نشانه چیست؟ چندین نقل قول درباره ی این نماد مطرح است که به بررسی آن میپردازیم 1)این آرم متعلق به یک شرکت طراح مد در ایتالیاست که شهرت زیادی دارد. اگرچه…