بررسی برچسب

هندوانه

خواب دیدن هندوانه

هندوانه دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید.

خواص خوردنی های شب یلدایی

شب یلدا و انار جالبه بدونید ، نتایج تحقیقات بر روی خواص انار ثابت کرده است که انار تنها میوه‌ایست که خاصیت 11 میوه را همزمان دارد پاکسازی معده و تصفیه خون خوردن انار…

شیوه نگهداری ازهندوانه

بهتر است هندوانه را ببرید و در یخچال بگذارید و هندوانه نبریده را در یخچال نگذارید. هندوانه نبریده را داخل یخچال نگذارید! حتما برایتان پیش آمده که هندوانه…