بررسی برچسب

همزاد

تسخیر همزاد چه حکمی دارد ؟

با سلام ميخواستم حکم تسخير همزاد رو بدونم؟سلام علیکمچيزي به نام همزاد يا موجود ديگري شبيه انسان كه هميشه همراه او است، وجود ندارد و در نصوص ديني هم از آن خبري نيست. البته…