بررسی برچسب

همجنس

آیا ابراز علاقه به همجنس گناه است؟

آیا ابراز علاقه به همجنس گناه است؟ مسئله کاربر: سلام. تقريبا دو سال پيش يکي از دانش آموزان که تازه وارد مدرسه ما شده بود را ديدم و از همان نگاه هاي اول احساس محبت فوق…