بررسی برچسب

نوجوان

چگونه با نوجوان خود صحبت کنیم؟

چگونه با نوجوان خود صحبت کنیم؟ نوجوانی یکی از مراحل حساس زندگی است. والدین با گفتارها و رفتارهای سنجیده می‌توانند به نوجوان در گذر از این مرحله به جوانی کمک کنند. گاهی…