بررسی برچسب

نماز

ملاک بلندی صدا در نماز

سوال: ملاک بلندی صدا در نماز چیست؟ پاسخ: امام خمینی (ره): معیار در بلند بودن صدا (جهر) برای نماز، آن است که جوهره صدا آشکار شود و لازم نیست که صدای نماز او را افراد…

حکم نماز خواندن در کلیسا چیست؟

حکم نماز خواندن در کلیسا چیست؟ پرسش وقتی که دوستان مسیحی از شما می خواهند که با آنها به کلیسا بروید، آیا می شود به کلیسا رفت و در آن جا نماز خواند و یا با خدا مناجات…

اهداف اساسی برپایی نماز چیست؟

اهداف اساسی برپایی نماز چیست؟ پي بردن به تمام آثار و فلسفه نماز و عبادت شايد در توان بشر عادي نباشد، در آيات قرآن و از طريق پيامبر و پيشوايان دينی نيز تنها بخشی از…

فایده و مصلحت نماز در چیست؟

فائده و مصلحت نماز در چيست؟ در قرآن ۹۸ بار به نماز پرداخته شده است در بسیاری از آیات به عنوان مهم‌ترین و اولین عمل فردی و اجتماعی مؤمنان در کنار ایمان ذکر شده است. در…