بررسی برچسب

نماز جماعت

فضیلت و برکات نمازجماعت

حضور در نمازجماعت و برگزاری آن به‏ طور صحیح، آثار، بركات و فواید بسیاری ـ اعم از فواید فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی ـ دارد كه پیشوایان معصوم علیهم السلام در روایات متعدّد…