بررسی برچسب

میت

اگر دندان مصنوعی یا یک عضو مصنوعی متعلق به میت همراه او دفن نشود حکم آن چیست و آیا…

دندان مصنوعي لازم نيست با ميت دفن شود اما دنداني كه اصلي باشد اگر از او جداشده بايد با او دفن شود البته دنداني كه در زمان حيات از انسان جدا مي شود دفن كردن او مستحب است.…

احکام میت و شهید

میت و شهید غسل دادن و کفن کردن میت مسلمان واجب است؛ لیکن شهید از این حکم استثنا شده است و بر او با همان لباس و بدن خون آلود نماز گزارده و سپس دفن می‌شود غسل ميت سئوال…

تماس پرستاران با میت

از آنجا که پرستاران گرامی در بیمارستان با جسد انسان سروکار دارند؛ باید توجه داشته باشند، جسد انسان تا زمانی که آن را غسل نداده اند، نجس است، شرط نجس بودن میت، آن است که…

چرا نماز میت وضو ندارد؟

نماز خواندن بر ميت و نحو? اجراي آن يك امر عبادي و تعبدي است. در امور تعبدي ما تابع دليل و حجّت شرعي هستيم. چون در مورد نماز دستوري از طرف شارع مقدس مبني بر وضو و طهارت…

با سلام آیا هنگام دفن میت و قرار دادن سنگ لحد آیا روح به بدن وارد می شود یا شب اول…

اینگونه نیست که انسان به محض از دنیا رفتن، روح به کلی از جسم مفارقت نماید. چنانکه دادن تلقین و سوالات نکیر و منکر، حاکی از این مدعاست. همانطور که در کتاب ادب حضور در مورد…

اهاله چیست؟

اهاله: ریختن خاک و ریگ. از آن به مناسبت در باب طهارت سخن رفته است. مستحب است هنگامی که میت را درون قبر گذاشتند، حاضران- به غیر از خویشاوندان میت- با پشت دست سه بار خاک بر…