بررسی برچسب

مهدی فروغی

صوت قرآن باصدای استاد مهدی فروغی

مهدی فروغی، از قاریان و مرتّلان خوش لحن کشور است که سبک خاص وی در تلاوت ترتیل، مورد استقبال انبوه مخاطبان کلام وحی قرار گرفته است. شیوه تلاوت او، بیشتر مبتنی است بر نغمه…