بررسی برچسب

مغزکاهو

آیا مصرف ساقه کاهو مضر است؟

خوردن مغز کاهو ممنوع ساقه وسط کاهو «مغز کاهو» محل تجمع نیترات‌هاست که سبب کم خونی به خصوص در کودکان و سقط جنین در زنان و انواع سرطان‌ها در بزرگسالی می‌شود دکتر…