بررسی برچسب

معجزه

وحی و معجزه چه تفاوتی دارند؟

وحی حقیقتی خارق العاده است که برای انسان درک شدنی نیست برخلاف معجزه که کاری خارق العاده است که انسان می تواند آن را مشاهده و درک کند از این رو ، برای اثبات وحی نیاز…