بررسی برچسب

معجزه

اگر کسی بخواهد یک آیه مثل قرآن بیاورد باید آن آیه دارای چه ویژگی های باشد تا بشود…

قرآن معجزه پیامبر اسلام است و دلیل اعجازش هم تحدی آنست که همگان را به هماوردی با آیات قرآن فرا خوانده است. سؤال اینست که اگر کسی بخواهد یک آیه مثل قرآن بیاورد باید آن آیه…

تـوضـیـح دهید که معجزه , تنها یک دلیل ظنی اقناعی نیست , بلکه برهانی عقلی بر صدق…

عـقـل بروشنی در می یابد که کسی شایستگی ارتباط خاص با خدای متعال و اعطاء قدرت برانجام معجزات را دارد که به مولای خودش خیانت نکند و موجب گمراهی و بدبختی ابدی بندگان او را…

حقیقت اعجاز چیست؟

بطور اجمال، معجزه انجام یک عمل «غیرمعقول» و «نشدنی»، «غیر عملی» و «معلول بدون علت» نیست، بلکه معجزه، عبارت از عمل خارق العاده ایست که انجام آن از قدرت افراد عادی بیرون…

با توجه به کلام علامه طباطبایی که قرآن یک معجزه علمی است . آیا می توان دلیل عقلی و…

معجزه محال عقلی نیست و عقل تحقق آن را به شرط وجود شرایط لازم محال ندانسته و مانند جمع متناقضین تلقی نمی کند .معجزه معمولاً برای اثبات نبوت است ، نه برای اثبات وجود خدا .…

چگونه در عصر حاضر با پیشرفت علم، که برای هر پدیده ای و توجیهی علمی قائل است، می …

معجزات انبیاء هیچگاه بر خلاف علم نیست تا پیشرفت علم پذیرفتن آن را دشوار سازد.زیرا معجزات امور خارق العاده ای هستند که علل وقوع آن غیراز علل طبیعی و عادی است و دست علم از…

پاسخ این اشکال چیست که برخی می گویند: «بزرگترین معجزه ها تنها می توانند وجود رابطه…

این که معجزه، نشانه ای است بر نبّوت که خداوند متعال آن را تنها به پیامبران خود عطا کرده است، از استدلال زیر ثابت می شود:خداوند، حکیم است و آنچه را بی حکمت باشد، انجام نمی…