بررسی برچسب

مسجد

احکام مسجد

سؤال 1: قبلاً روستاي ما مسجد كوچكتري داشت بعداً به علت افزايش جمعيت آنرا تخريب نموده و بدون اجازه متولي وقف، بنائي جديد و بزرگ احداث كردند آيا حكم مسجد فقط به مكان قبلي…

مکروهات مسجد

سوال: چه کارهایی در رابطه با مسجد، مکروه می باشد؟ پاسخ: این کارها درباره مسجد مکروه است: 1. استفاده از مسجد، به عنوان محل عبور، بدون آنکه در آنجا نماز بخواند. 2.…

مسجد جامع چه خصوصیتی دارد؟

مسجد جامع به مسجدی گفته می شود که درآن نماز جمعه خوانده شده و معمولاً مردم در آن جا تجمع می کنند ( به عبارت دیگر مهم ترین مسجد و پر رفت و آمدترین مسجد را مسجد جامع می…

مسجد چیست؟

زمانی که رسول خدا((صلی الله علیه وآله)) از مکّه به مدینه هجرت کرد و با استقبال پرشکوه اهل مدینه رو به رو شد، پیش از هر کار تصمیم گرفت که برای مسلمانان مرکزی عمومی به نام…

آیا نماز اصلا نخوانی گناهش بیشتر است یا اینکه یک روز نماز بخوانی و یک روز نخوانی…

مسلم است کسی اصلاً نماز نخواند گناهش بیشتر است از کسی که یک روز میخواند و یک روز نمی خواند نماز مهمترین اعمال دینی است که اگر قبول در گاه خداوند عالم شود ، عبادتها ی دیگر…