بررسی برچسب

مساجد

شیوه‌نامه بازگشایی مساجد اعلام شد

شیوه‌نامه بازگشایی مساجد اعلام شد وزارت بهداشت شیوه‌نامه بازگشایی مساجد در مناطق سفید کرونا را اعلام کرد؛ زمان حضور در مساجدحداکثر نیم ساعت آن هم در وقت اذان فقط جهت…

مساجد پایگاه مشاوره

محمد جواد محمد یارانما اعتقاد داریم که قرآن کریم معجزه است و نباید در ردیف خود همتا داشته باشد و به اعتقاد ما تمامی نیازهای بشر را پاسخ داده و باید به درستی تبیین شود که…

مساجد و مسأله ی حرفه آموزی

محمدجواد محمدياراننگاه اسلام به كار كردن و تشويق به آن و حتي بزرگ ترين تفريح دانستن كار، مطلب قابل كتماني نيست انبوهي از احاديث و حکايات را مشاهده مي‌كنيم كه از…