بررسی برچسب

مرغ

ساندویچ مرغ پنیری در فر

اول از همه مرغ ها را با روغن تفت دهید تا تغیر رنگ دهد و اب مرغ کشیده شود. بعد فلفل دلمه و پیاز و هویج را اضافه کنید با هم تفت دهید تا نرم شوند.

خواب دیدن مرغ

مرغ خواب یک مرغ : منفعتهای متعدد مالی یک مرغ روی تخمها : شانس یک مرغ با جوجه هایش : شما فرزندان متعددی خواهید داشت . یک مرغ را داخل لانه روی تخمهایش می گذارید : یک…

راه اثبات وجود خدا چیست ؟

درتوصیف خداوند آمده است که خدا موجودی است که از نظر زمانی نامحدود است.هیچ مکانی وهیچ زمانی از وجود او خالی نیست ودرهمه زمانها و مکانها وجود دارد.

چرا بعضی موجودات برای مزاحمت انسان باید نابود شوند ، اگر بی خاصیّت هستند اصلاً چرا…

هیچ موجودی در این جهان بدون خاصیّت نیست . حتّی سوسکی که در کثافت ها زندگی می کنند! چنانکه اکنون با مطالعات علمی آشکار شده است گیاهانی که در بیابان از کنار آنها می گذریم…

طرز تهیه مرغ بریان

«مرغ بریان» یکی از خوشمزه‌ترین و پرطرفدارترین غذاها در سرتاسر دنیاست که برخی آن را با طعم تند می‌پسندد که در آن صورت تبدیل می‌شود به «مرغ…

خواب دیدن مرغ

مرغ هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت،…

خواب دیدن مرغ

مرغ اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

خواب دیدن مرغ

مرغ دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است. یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن تمام مرغان عزت گردد