بررسی برچسب

محرم

محرم چیست,مراسم محرم,تاریخ محرم,درباره محرم,عزاداری محرم,ماه محرم,ماه محرم چه ماهی است,متن محرم

محارم چه کسانی هستند؟

محارم سه دسته اند: الف) محارم نسبي که از راه خويشاوندي طبيعي به وجود مي آيد مثل مادر، خواهر، برادر، برادر زاده و خواهر زاده و دايي، عمو، عمه، خاله. ب) محارم سببي که از…

چرا اول محرم مبداء سنوات هجری قمری قرار داده شده ،با توجه به اینکه هجرت پیامبر (ص)…

برای محاسبه تاریخ و زمان، نیاز به مبدأ تاریخ است. مبدأ تاریخ قرار دادی است که ما می‏توانیم نقطه خاصی از تاریخ را مبدأ تاریخ قرار دهیم و حوادث تاریخی قبل یا بعد از آن را…