بررسی برچسب

محرم

محرم چیست,مراسم محرم,تاریخ محرم,درباره محرم,عزاداری محرم,ماه محرم,ماه محرم چه ماهی است,متن محرم

محارم چه کسانی هستند؟

محارم کسانی که ازدواج با آنان به‌دلیل خویشاوندی حرام است و بر اساس نظر فقها احکام حجاب در برابر آنان جاری نیست. محارم و احکام آن در قرآن آمده است. نسب، ازدواج و رضاع از…

چرا اول محرم مبداء سنوات هجری قمری قرار داده شده ،با توجه به اینکه هجرت پیامبر (ص)…

برای محاسبه تاریخ و زمان، نیاز به مبدأ تاریخ است. مبدأ تاریخ قرار دادی است که ما می‏توانیم نقطه خاصی از تاریخ را مبدأ تاریخ قرار دهیم و حوادث تاریخی قبل یا بعد از آن را…