بررسی برچسب

مجلس

سی و پنج مجلس بیان احکام

سی و پنج مجلس بیان احکام در اینجا برخی از احکام مبتلابه را که بتوان در ماه مبارک رمضان، بین الصلاتین یا در ابتدای سخنرانی مطرح نمود،خدمت مبلغین گرامی عرضه می داریم:…