بررسی برچسب

مبدا

تفسیر سوره یونس

این سوره بر چند مسأله اصولی و زیربنایی تکیه دارد که مهمترین آنها مبدأ و معاد است، ولی ابتدا از مسأله وحی و مقام پیامبر سخن میگوید; سپس به نشانه هایی از عظمت آفرینش که…