بررسی برچسب

ماه رمضان

درباره ماه رمضان,فلسفه ماه رمضان,فضیلت ماه رمضان,ماه رمضان چیست,انشا ماه رمضان

می‌توانم عوض چهل ختم قرآن در ماه رمضان چهل آیه بخوانم تا برابر با چهل ختم قرآن…

بنده نذری داشته‌ام که اگر حاجتم روا گردد چهل بار قرآن را ختم کنم حال نوبت به ادای نذر رسیده آیا می‌توانم عوض چهل ختم قرآن در ماه رمضان چهل آیه بخوانم تا برابر با چهل ختم…