بررسی برچسب

لیوان

لیوان را زمین بگذار

لیوان را زمین بگذار استادی در شروع کلاس درس، لیوانی پر از آب به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببینند. بعد از شاگردان پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟…

خواب دیدن لیوان

لیوان خواب لیوان : شانس شما بهمراهی یک زن هستید که لیوان می فروشد : خوشبختی استثنائی یک لیوان آب می نوشید :بزودی ازدواج می کنید دریک لیوان نوشابه دیگر می نوشید : یک خطر…

خواب دیدن لیوان

لیوان لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند. اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی…