بررسی برچسب

قیسی

طرز تهیه قیسی یا برگه زردآلو

تهیه قیسی زردآلو در منزل به روش های مختلفی صورت می گیرد تهیه قیسی زردآلو با گوگرد، در فر و در مقابل نور خورشید روش هایی هستند که معمولا در منزل برای تهیه این فراورده…