بررسی برچسب

قیامت

صورت برزخی شما کدام است؟

صورت برزخی شما کدام است؟ خداوند متعال انسان را متشکل از دو قسمت کاملا متفاوت و متمایز خلق کرد معجونی از جسم و روح؛ جسم، جنبه مادی و طبیعی انسان است و روح، جنبه…

قیامت و رستاخیز یعنی چه؟

معنای قیامت: در لغت قیامت‌ از قیام‌، خیزش‌ وبرخاستن است‌؛ و در اصطلاح‌، برخاستن‌ انسان‌ از خاک‌ و حضور در عالم‌ پس‌ از مرگ ‌. تقسیم قیامت به صغری و کبری…