بررسی برچسب

قاضی

حکم قاضی باشرف بر علیه خود!!

حکم قاضی باشرف بر علیه خود!! یک قاضی تهرانی در قراری کم سابقه برای خود درخواست بازداشت در بازداشتگاه پلیس آگاهی، ارجاع پرونده به دادسرای انتظامی قضات و پرداخت بخشی از…