بررسی برچسب

فیزیک

فیزیک کوانتوم و قانون جذب

معمولا در مواردی که مروّجان قانون جذب تصمیم می‌گیرند مباحث خود را علمی توضیح بدهند، به فیزیک کوانتوم رو می‌آورند. برای مثال در کتاب راز می‌خوانیم «دکتر جان هگلین:…