بررسی برچسب

فروع دين

فروع دین چند تا است؟

اصولاً تعالیم اسلام به دو مرحله تقسیم شده است.اوّل اعتقادات که از آنها به عنوان اصول دین تعبیر می شود و آنصور که تقسیم شده است اصول دین و مذهب شیعه پنج است ۱٫ توحید ۲٫…