بررسی برچسب

فرقه

کاتار ها چه فرقه ای بودند؟

کاتار : برگرفته از واژه یونانی katharoi به معنای پاک و خالص اطلاقی است فرقه ای مسیحی که در اواخر قرن دوازدهم در ناحیه ای از جنوب فرانسه به نام لانگدوک شکل گرفت.…

فرقه اویسیه چیست؟

فرقه اویسیه از فرقه‌های صوفیه است که خود را منسوب به اویس قرنی (شهادت 37 ه.ق) از تابعین و شهید جنگ صفین می‌دانند. اویس را بیشتر از هر چیز به زهد و پارسایی می‌شناسند.…

فرقه مجسمه ها چه فرقه ای است ؟

فرقه مجسمه ها چه فرقه ای است ؟ نويسندگان ملل و نحل از گروهي از مسلمانان به عنوان مشبّهه و مجسمه ياد كرده‏ اند. اين گروه و فرقه خداوند را به موجودات جسماني، تشبيه…