بررسی برچسب

فحش

مادری که نماز نمی خواند ولی به مجالس روضه و ختم قرآن می‏رود. وسواسی و بد اخلاق است…

از این که مادرتان به مجالس روضه خوانی و ختم قرآن اهمیت میدهد، ولی نماز نمیخواند، تعجب میکنیم اما این امر نشانگر آن است که مادرتان از روی طغیان نماز را ترک نکرده است، چه…