بررسی برچسب

فاطمیات

روایات فاطمیات یا فواطم چیست؟

روایات فاطمیات یا فواطم چیست؟ در روز دوشنبه اول ذی القعده سال 173 قمری دختری پاک در بیت امامت و ولایت پا به عرصه وجود نهاد که او را هم نام با جده‌اش حضرت فاطمه زهرا…