بررسی برچسب

فاروق

فاروق اعظم کیست؟

فاروق به معنای جدا کنندۀ حق از باطل است کسی که با دانش خود حق را از باطل جدا کند فاروق نامیده می‌شود، از این رو حضرت علی‌ (عليه‌السلام) در زمان حیات پیامبر اکرم‌…