بررسی برچسب

غسل

احکام غسل و شستن

غسل، در لغت به معنای شستن و در اصطلاح به مجموعه‌ای از اراده قلبی و اجرای عملی در خصوص شستن بدن گفته می‌شود. كيفيت شستن و غسل سئوال 1: لطفاً غسل‌هاي واجب را بيان كنيد؟…