بررسی برچسب

عید قربان

اشاره‌های قرآنی به عید قربان

اشاره‌های قرآنی به عید قربان در قرآن کریم به عید قربان اشاره شده است و بارها توسط خداوند مورد قسم قرار گرفته است. عیدی که حاجیان در اجتماعی بزرگ به قربانی کردن…