بررسی برچسب

عهد

عهد بستن با خداوند چیست؟

شرایط عهد بستن با خداوند: 1- خواندن صیغه عهد، یعنی بگوید: عاهَدْتُ اللّه اَنْ اَفْعَلَ كَذا اَوْ اَتْرُكَ كَذا؛ یا به فارسی بگوید: با خدا عهد كردم كه فلان كار خیر را…