بررسی برچسب

علیین

سجین و علیین به چه معناست؟

سجین و علیین به چه معناست؟ هر یک از دو کلمه سجین و علیین، دوبار در قرآن، در دو آیه پشت سر هم، در یک سوره واقع شده اند: کَلآ َّ إِنَّ کِتَـَبَ الْفُجَّارِ لَفِی…